Kjøpsvilkår

Salgs- og leveringsvilkår
 
Generelt
Disse salgs betingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Sikkerhetshandel Jansen til forbrukere. Salgs betingelsene og annen informasjon på er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. 
 
Vi leverer kun til kunder i Norge.
1. Parter
Selger er:
Sikkerhetshandel Jansen
Organisasjonsnummer: 917509638
Besøksadresse:
Buergatene 9, 1766 HALDEN
E-post: Christianjansen@live.com
Sikkerhetshandel Jansen blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.
 
2. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


3. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift, porto, emballasje, frakt og eventuelt miljøgebyr.

4. Betalings løsninger

Sikkerhetshandel tilbyr enkle og sikre betalings løsninger. Hos oss kan du betale med enten Paypal eller vanlig visa kort. Når du kommer til betalingen, kan du velge "Betal med betalingskort", dersom du for eksempel ikke har en Paypal konto, eller ikke ønsker å bruke den. Vi garanterer en 100 % sikker handel hos oss. Kodingsteknikken vår holder en høy standard og vi er sertifisert SSL.

5. Frakt og levering

Sikkerhetshandel garanterer rask behandling av din bestilling. Vi behandler som regel alle bestillinger innen 15 timer. Om produktet du har bestilt er inne på lager, vil produktene leveres etter 2-3 virkedager. Om produktet du har kjøpt må bestilles fra vår leverandør, er leveringstiden på omlag 7-12 dager. Vi bruker Posten og Bring for en trygg levering av dine produkter. Fast-pris på frakt er satt til 79 kr. Frakten er gratis dersom du har bestilt montering hos oss (da kommer en av våre montører hjem til deg med produktene, den datoen det er avtalt montering).

 
Brevpost/småpakke: når ordren inneholder varer som passer i postkassen.
Dersom ordren din inneholder varer som passer i postkasse, og verdien ikke overskrider kr. 500,-, vil vi sende med A-post. Merk at du da ikke mottar noe sporingsnummer. Sendingstid for A-post er normalt 2 virkedag.
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 
6. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.
 
7. Reklamasjon og Garanti
Dersom varene som er levert i fra Sikkerhetshandel har feil eller mangler, må kunden umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget, ta kontakt med Sikkerhetshandel på telefon 40557758. Alt etter forholdene kan kunden ha rett på ny vare, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet.
Reklamasjonsretten kan gå tapt, dersom kunden selv iverksetter utbedring uten eller i strid med henvisning i fra Sikkerhetshandel.no. Feil/skader påført av kunde er ikke gyldig for reklamasjon.
 
Hva er fristen for å reklamere?
Hvis du oppdager en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den
Sikkerhetshandel en melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du over tok varen.


Dersom det ikke foreligger en mangel:
Hvis produktet sendes til verksted for reparasjon og der viser seg at det ikke foreligger feil eller mangel ved produktet, og at problemet ville være løst dersom steg 1 Bruksanvisning eller steg 2 FAQ hadde vært gjennomført, vil du bli belastet kostnaden Sikkerhetshandel.no har hatt til verkstedet for undersøkelsen av produktet, samt portokostnader. Ytterligere informasjon rundt dette kan leses i forbrukerkjøpsloven § 30.


2 og 5 års reklamasjonstid
Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Da det ikke finnes et entydig register over hvilke produkter dette gjelder for, så velger vi å forholde oss til forbrukerrådet, samt avgjørelser fra forbrukertvistnemda. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dersom det foreligger en mangel ved varen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre følgende mangelsbeføyelser gjeldende:
- Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig
- Kreve erstatning
Sikkerhetshandel har i følge forbrukerkjøpsloven § 30 rett til å foreta inntil to avhjelps forsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. NB: For andre kjøp enn forbrukerkjøp, gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven.
 
8. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris til kjøper. Angrerett skjema er vedlagt i ordrebekreftelsen som sendes pr. e-post.


Eller du kan laste ned angrerett skjerma her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=12
 
En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. Vi anbefaler å sende retur med sporing.
 
Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Sendes i retur til: Sikkerhetshandel - 1766, Halden, Buergatene 9.
 
9. Uavhentede leveranser
Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes Sikkerhetshandel.no, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader, totalt kr. 149,- Godskriving av netto faktura for returkostnad blir utført senest 5 dager etter at vi har mottatt pakken i retur. For pakker over 35 kg som ikke blir hentet eller tatt imot av mottaker vil reelle returkostnader bli belastet.
 
10. Uavhentede pakker som kunde ønsker på nytt.
Dersom de som kunde ønsker varen må du legge inn ny bestilling på våre nettsider.
 
11. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.
 
12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
 
Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering.
Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene.
 
Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Ehandelsloven
Kredittkjøpsloven
Avtaleloven
Vergemålsloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
Panteloven
Finansavtaleloven
Luganoloven